Informace k zelené zóně Berlína

Zelená zóna berlínského centra je oblast, kam mohou pouze vozidla, která splňují určité předpisy ohledně spalování výfukových plynů.

Vozidla se zvláště vysokým obsahem škodlivin ve výfukových plynech do centra nesmějí. Pro možnost vjezdu do zelené zóny je třeba mít zelenou plaketu, kterou můžete získat za určitých předpokladů, kdy splňujete požadavky povolené množství emisí ve výf. plynu na odděleních technické kontroly, jež jsou oprávněny ke kontrole škodlivin ve výfukových plynech.

Tato plaketa stojí zpravidla mezi 5 a 10 Euro.

Další informace obdržíte na adrese: www.berlin.de/umweltzone